semináře

DOTKNI SE DUŠE

Vedu večerní, jednodenní i víkendové semináře konstelací, především ve formě nového konstelačního formátu Proces životní integrace (LIP).

Do mých seminářů přirozeně vetkávám i další podpůrné techniky, které jsem se na své cestě naučila, např. rituály, meditaci, prožitkový tanec, masáže a jemnou práci s tělem.

S čím lidé přicházejí na mé semináře?

Nejčastěji lidé přicházejí s opakujícími se nefunkčními vzorci ve vztazích, s pocitem „zaseklosti” a neschopnosti se pohnout dále, s pocitem nejistoty ohledně svého místa a poslání v životě, s opakujícími se zdravotními obtížemi, s touhou zažívat ve svém životě více radosti, svobody a naplnění.

Co vám LIP může přinést?

  • novou perspektivu na svůj život a sebe sama
  • uvidění a přijetí svých jedinečných darů
  • vnitřní mír a usmíření se svou minulostí, jakkoli složitou a bolestivou
  • propuštění dětských dramat a role oběti
  • novou radost a sílu do života, pocit vnitřního dospění

 

Pokud vás tento typ práce zajímá a chtěli byste uspořádat seminář ve vašem městě, neváhejte mě kontaktovat. Domluvíme se na podmínkách a ráda přijedu.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

Můžete mě kontaktovat na petrape13@volny.cz

Nebyla nalezena žádná událost!

O procesu životní integrace LIP

Proces životní integrace (Lebensintegrationsprozess = LIP) je nový konstelační formát, jehož autorem je Wilfried Nelles.
Tento formát propojuje metodu zastupování dle B. Hellingera s modelem stupňů vědomí v životě dle W. Nellese. Pozornost tu není zaměřena na vztahy s druhými lidmi tak jako u rodinných konstelací, ale jen na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu a dary v ní obsažené.
Na to, abychom spatřili sami sebe a svůj potenciál a mohli vnitřně obejmout sami sebe s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak, z tohoto odstupu, totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

A k tomu krásně napomáhá právě tento specifický konstelační formát. Z pozice dospělého se totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ:  dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího, které zastupují zástupci z řad účastníků semináře. Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z toho období – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč. Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní. A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.

Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.  Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.

Co říká o LIPu jeho tvůrce Wilfried Nelles?

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi.

Nové jsou u ní dvě věci: Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď. Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí.

Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4). To je vnější forma.

Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit).

Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní. Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo. Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu.

Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

REFERENCE

Co řekli o mojí práci klienti

Martin

„Ahoj Petro, přijde mi, že máš fakt velký dar a přinášíš do Čech něco jedinečného. Dokola se vracím k Wilfriedovým knížkám a poslouchal jsem stará videa na Vimeu. Dosedá to do mě, nebo já do toho, hloub a hloub. Je to opravdu převratný, co do českého „rybníčku” díky vám proudí.”

RENATA

„Ahoj Peti, chtěla jsem Ti ještě jednou moc poděkovat za ty nedělní konstelace. Bylo to velmi přínosné a hlavně už cítím změny. Byla jsem včera ještě na čtení z kokových listů a bez naší společné práce by se nemohlo udat tak velmi hluboké léčení mého dětství. Je to úžasná práce a moc Ti za ni děkuji. Fakt to má smysl.”

Jitka

„Integrační konstelace LIP u Petry Pejchalové jsem měla tu čest zažít minulou sobotu a za mě to byly možná nejléčivější konstelace vůbec. Život to určitě bude testovat, každopádně změny jsem cítila hned a dále je cítím. Kdo cítíte volání, určitě nebudete litovat.”

NELLES INSTITUT ČR A VÝCVIK

V roce 2017 jsem založila a od té doby vedu Nelles Institut ČR, který je partnerským institutem německého Nelles Institutu založeného Wilfriedem Nellesem a jeho synem Maltem. Jeho hlavním záměrem je šíření a vzdělávání ve fenomenologické psychologii, konstelační práci a Procesu životní integrace (LIP), spolupráce s dalšími partnerskými evropskými instituty a také překlad publikací W. Nellese do češtiny.

.

KONTAKT

e-mail

petrape13@volny.cz

telefon

+420 731968319

ADRESA

Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK

S-CRM.eu aplikace - tato aplikace mi již řadu let spolehlivě pomáhá při organizaci kurzů.