KONSTELAČNÍ VÝCVIK

V rámci Nelles Institutu Česká republika, partnerského institutu Wilfrieda a Malteho Nellese v Německu, lektoruji spolu s kolegy z dalších evropských institutů Výcvik ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace a konstelační práci.

Termín:

Příští běh výcviku proběhne v termínu 1. listopadu 2023 – 1. června 2025 v Rezortu Kášter Želiv.

O výcviku:

Výcvik ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace a konstelační práci pořádá Nelles Institutu ČR pod záštitou a ve spolupráci s W. Nellesem a dalšími hostujícími lektory z partnerských Nelles Institutů z Německa, Švýcarska a Nizozemí. Hlavním těžištěm výcviku je Proces životní integrace (LIP) a psychologický a filozofický postoj za ním ukrytý.

Hlavní stupeň výcviku je jádrem práce W. Nellese a jeho kolegů v partnerských Nelles Institutech, kterou společně rozvinuli během posledních 12 let. Probíhá v uzavřené skupině v průběhu necelých 2 let. 

W. Nelles je hlavním garantem výcviku a vede 2 moduly, ostatní moduly vede mezinárodní tým hostujících lektorů a Nellesových úzkých spolupracovníků – zakladatelů partnerských Nelles Institutů v různých evropských zemích.

Ve výcviku

  • se naučíte a osvojíte si fenomenologický postoj v terapii, poradenství a konstelační práci. Fenomény rozhodují, kudy se bude cesta ubírat, ne my;
  • si osvojíte teorii modelu vědomí a praxi Procesu životní integrace;
  • zprostředkováváme psychoterapii jako lékařskou vědu pro duši, jenž člověka chápe jako přirozenou a duševní bytost;
  • zažijete a osvojíte si praxi „dospělé“ konstelační práce, která bez dramatizací působí na pochopení, uvědomění a rozšiřování srdce;
  • se vydáte na intelektuální dobrodružství, při němž se budeme zabývat velkými otázkami života a lidství, např. ohledně vztahu přírody a kultury, jednotlivce a kolektivu, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, Boha a světa, ve vztahu k našemu osobnímu životu;
  • se pro vás započne proces, který hluboce změnil osobní život mnoha účastníků před vámi;
  • nezažijete žádný moderní „skill training“, ale vybrušování nejcennějších nástrojů pro práci s lidmi: Vašeho ducha (vědomí) a Vašeho srdce.

Lektoři výcviku:

Wilfried Nelles, Petra Pejchalová, Thomas Gessner, Ruedi Eggerschwiller, Coen Aalders, Martin Vachuška.
Petra Pejchalová je kontinuální průvodkyní skupiny po celou dobu – je přítomna na všech modulech výcviku.

Předpoklady pro účast je absolvování:

Základního stupně výcviku nebo

  • 2 otevřených (=víkendových) seminářů W. Nellese a 1 ot. semináře R. Eggerschwilera nebo
  • 1 ot. semináře W. Nellese, 1 ot. semináře R. Eggerschwilera a 3 seminářových dní P. Pejchalové nebo
  • 1 ot. semináře W. Nellese a 6 seminářových dní u P. Pejchalové

Termíny seminářů W. Nellese a R. Eggerschwillera: 

O procesu životní integrace LIP

Proces životní integrace (Lebensintegrationsprozess = LIP) je nový konstelační formát, jehož autorem je Wilfried Nelles.
Tento formát propojuje metodu zastupování dle B. Hellingera s modelem stupňů vědomí v životě dle W. Nellese. Pozornost tu není zaměřena na vztahy s druhými lidmi tak jako u rodinných konstelací, ale jen na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu a dary v ní obsažené.
Na to, abychom spatřili sami sebe a svůj potenciál a mohli vnitřně obejmout sami sebe s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak, z tohoto odstupu, totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

A k tomu krásně napomáhá právě tento specifický konstelační formát. Z pozice dospělého se totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ:  dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího, které zastupují zástupci z řad účastníků semináře. Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z toho období – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč. Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní. A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.

Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.  Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.

Co říká o LIPu jeho tvůrce Wilfried Nelles?

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi.

Nové jsou u ní dvě věci: Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď. Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí.

Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4). To je vnější forma.

Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit).

Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní. Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo. Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu.

Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

REFERENCE

Co řekli o výcviku klienti

MARTIN

„Dlouho jsem přemýšlel, jak popsat, co jsem na tomto modulu výcviku zažil a co si odnáším. Kromě krásných setkání s přáteli a hluboce lidského a zároveň naprosto profesionálního Thomasova přístupu. Uvědomil jsem si to až s odstupem… Zažil jsem velmi hmatatelný dotek té síly, která působí za tím vším a ukazuje se skrze tuhle práci a hýbe námi. Je to pro mě nový a velice silný pocit.“ Děkuju

JANA

„Výcvik byl nejlepším výcvikem, který jsem absolvovala, stále ještě žasnu nad tím, jak to bylo úžasné. Po každém bloku jsem dlouho vše integrovala, někdy to bylo docela náročné, ale věděla jsem, že je to správná cesta. Výcvik mi pomohl najít odvahu pustit se do života a nechat se jím nést, i když to třeba pro okolí je hodně nezvyklé a bláznivé. Dal mi nahlédnout na dospělé vnímání, na to, co skutečně znamená být dospělá nejen fyzicky, ale i emočně a mentálně. V mnoha situacích, kdy ze mě leze ven zraněná holčička, tak si to uvědomuju, často i v té chvíli, a i když zatím třeba nedokážu ještě reagovat jinak v danou chvíli, tak už to, že to u sebe vnímám je dobrý směr. Všichni lektoři byli úžasní, byť každý je jiný a i jiný styl práce. Všechny spojuje velká laskavost, srdečnost a lidskost. Bylo fascinující mít možnost sledovat je při práci. Jsou pro mě velkou inspirací. Celkově byl výcvik úplná bomba, organizace skvělá, skvělí lektoři i organizátorka.
Ještě to budu asi nějakou dobu integrovat. Díky moc za to, že jsem to mohla zažít!”

RANIA

„Tenhle výcvik považuju za výcvik životní! Ani po půlroce, po skončení,  neobsáhnu a nedohlédnu na všechen vliv, který to v mým životě má a bude mít. Uvidění vlastní esence-hluboká radost a láska k životu posílilo důvěru v to dělat, co mě hluboce roz-radostňuje. Jednou z těch radostí je právě konstelační umění, který ze srdce ráda sdílím s druhými, láska, o který nepochybuju! 

Už první silný vjem bylo zvědomnění vědomí dospělého, když jsem při svém prvním LIPu fyzicky zavnímala místo na stupni 4, čím víc jsem vnímala svoje tělo, tím jasněji jsem uviděla předchozí stupně. Do té doby jsem se při konstelacích spíše setkávala s dynamikou malý/velký, pojem dospělost vstoupil nově a od té doby se stále rozvíjí a mění mou perspektivu.

Především byl jiný tím, že trval pět dní, na což jsem do té doby nebyla zvyklá, tudíž mi připadalo, že mě to, co se tam odehrávalo, dostávalo hlouběji k sobě, bylo to intenzivní! Pamatuju, že po prvním semináři, právě s W.Nellesem jsem se asi po 3-4 dnech  propadla někam, odkud zazněl hlas, který říkal něco v tom smyslu: „Ty vole, on mi vzal úplně všechno (ve smyslu konceptů), s čím já se vrátím domů?“, propad ale netrval dlouho, vyhoupla jsem se nahoru a říkala si, co nového asi přijde.;-) Ohromně jsem si užívala různorodost lektorů, kteří i přesto, že kopali za tým Nelles, tak do toho každý dal něco svého, osobitého, co jen obohatilo a rozvinulo celou myšlenku, na kterou by byl jeden člověk krátký. Vyhovovalo mi, že jsou ze zahraničí, jelikož jsem si tak líp zvědomovala tu svoji jinakost, duši s dvěma domovy.“

PAVEL

Tenhle výcvik byl pro mě jiný než všechno dosavadní tím, že Klasické konstelace nebo většina konstelací, na kterých jsem v minulosti byl, na mě v kontrastu působí jako dramaterapie, což není nutně špatně, znovu-zažitý silný příběh určitě dokáže divy, ale osobně mi v nich často chyběl nějaký psychologický přesah, který by odkazoval na „suchá“, surová fakta reality. Už jenom to, že spousta LIPů z výcviku neskončila/nevyzněla pozitivně nebo nebyla uzavřena stylem „od teď už to bude dobré, protože se to vyřešilo“. Prostě „tady máš kus sebe, nech to působit a uvidíš co s tím dál, jak se s tím popereš, co si k tomu časem sám řekneš“ 🙂 Je to celkově tak nějak samostatnější, osobnější, intimnější, větší trefa. Nedá se jednoduše schovat za aspekty, které jsou v RK často přítomné (zosobnění něčeho externího, majetek, business, staré trauma stojící opodál jako bonus,…).
Pohledu do zrcadla nejde tak snadno uhnout.“

.

KONTAKT

e-mail

petrape13@volny.cz

telefon

+420 731968319

ADRESA

Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK

S-CRM.eu aplikace - tato aplikace mi již řadu let spolehlivě pomáhá při organizaci kurzů.