Komplexní výcvik v terapeutické a konstelační práci založené na metodě a přístupu Dr. Wilfrieda Nellese. Tento přístup výchází z jeho modelu vývoje lidského vědomí a v praktické práci je zakotven v tzv. Procesu Životní Integrace (LIP). Výcvik je určený jak pro absolventy Základního stupně výcviku LIP, tak pro ty, kteří již mají hlubší zkušenost s konstelační prací a jsou obeznámeni s přístupem a prací W. Nellese. Konkrétní předpoklady pro účast jsou uved v popisu výcviku.

Hlavní stupeň výcviku je jádrem práce W. Nellese a jeho kolegů v partnerských Nelles Institutech, kterou společně rozvinuli během posledních 12 let.

 Probíhá v uzavřené skupině v průběhu necelých 2 let.

W. Nelles je hlavním garantem výcviku a vede 2 moduly, ostatní moduly vede mezinárodní tým hostujících lektorů a Nellesových úzkých spolupracovníků – zakladatelů partnerských Nelles Institutů v různých evropských zemích.

Celý výcvik je tlumočen do češtiny.

 

Ve výcviku

 • se naučíte a osvojíte si fenomenologický postoj v terapii, poradenství a konstelační práci. Fenomény rozhodují, kudy se bude cesta ubírat, ne my;
 • si osvojíte teorii modelu vědomí a praxi Procesu životní integrace;
 • zprostředkováváme psychoterapii jako lékařskou vědu pro duši, jenž člověka chápe jako přirozenou a duševní bytost;
 • zažijete a osvojíte si praxi „dospělé“ konstelační práce, která bez dramatizací působí na pochopení, uvědomění a rozšiřování srdce;
 • se vydáte na intelektuální dobrodružství, při němž se budeme zabývat velkými otázkami života a lidství, např. ohledně vztahu přírody a kultury, jednotlivce a kolektivu, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, Boha a světa, ve vztahu k našemu osobnímu životu;
 • se pro vás započne proces, který hluboce změnil osobní život mnoha účastníků před vámi;
 • nezažijete žádný moderní „skill training“, ale vybrušování nejcennějších nástrojů pro práci s lidmi: Vašeho ducha (vědomí) a Vašeho srdce.

STRUKTURA VÝCVIKU

8 modulů á 4,5 – 5 dní v průběhu 19 měsíců = celkem 37 dní, tj. 296 výukových hodin

1. modul 1. – 5. 11. 2023   Petra Pejchalová  (ČR)

1. a 2. stupeň vědomí – období v děloze a symbiotické vědomí jednoty, dětství a skupinové vědomí

2. modul 24. – 28. 1. 2024   Martin Vachuška  (ČR)

3. stupeň vědomí – dospívání a mládí, vědomí „Já“ a moderna

3. modul 10. – 14. 4. 2024   Thomas Geßner  (Německo)

LIP a nevědomá láska vs. sebeláska ve vztazích a partnerství

4. modul 5. – 9. 6. 2024   Wilfried Nelles  (Německo)

4. stupeň vědomí – dospělost a duchovní zrození, „vědomí sebe sama“, fenomenologický přístup

5. modul 25.- 29. 9. 2024   Ruedi Eggerschwiler  (Švýcarsko)

5. stupeň vědomí – pozdní dospělost a „vědomí Ducha“, stárnutí jako duševní expanze

6. modul 15. – 19. 1. 2025   Coen Aalders (Nizozemí)

LIP v koučinku, práce ve firemním prostředí, firemní kultura podle stupňů vědomí

7. modul 9. – 13. 4. 2025   Petra Pejchalová ( ČR)

Supervize. Charakterové typy podle Reicha v LIPu. Otázky z vlastní praxe. 

8. modul 28. 5. – 1. 6. 2025   Wilfried Nelles  (Německo)

7. stupeň – stáří a „vědomí jednoty“. Smrt a „vědomí ničeho a všeho“. Smrt a zrození, zánik a vznik. Shrnutí a závěr.

 

MÍSTO KONÁNÍ: Farm Lovětín, Jarošov nad Nežárkou, okr. Jindřichův Hradec

ZAČÁTEK JEDNOTLIVÝCH MODULŮ: vždy ve středu v 10:00 nebo 18:00h: 3 moduly jsou 5-denní, 5 modulů je 4,5-denních; data modulů níže

KOMPLETNÍ INFORMACE K VÝCVIKU A REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NAJDETE ZDE:

Výcvik ve fenomenologické psychologii, Procesu životní integrace LIP a konstelační práci

Místo konání

Farm Lovětín, Jarošov nad Nežárkou, okr. Jindřichův Hradec

Časový rámec

ZAČÁTEK JEDNOTLIVÝCH MODULŮ:

Vždy ve středu v 10:00 nebo 18:00h: 3 moduly jsou 5-denní, 5 modulů je 4,5-denních

Kurzovné

10 750,-Kč / 1 modul. Celková částka je splatná v 5 částech:

 • 17.200 Kč při registraci
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 1. modulu, tj. 1. 11. 2023
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 3. modulu, tj. 10. 4. 2024
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 5. modulu, tj. 25. 9. 2024
 • 17.200 Kč nejpozději 1. den 6. modulu, tj. 17. 1. 2025

Můžete využít slevu při platbě celého výcviku jednorázově do 31. 12. 2022 – v takovém případě je cena 79 000,-Kč (tzn. 9 875,-Kč/modul).

 

O procesu životní integrace

Proces životní integrace (Lebensintegrationsprozess = LIP) je nový konstelační formát, jehož autorem je Wilfried Nelles.
Tento formát propojuje metodu zastupování dle B. Hellingera s modelem stupňů vědomí v životě dle W. Nellese. Pozornost tu není zaměřena na vztahy s druhými lidmi tak jako u rodinných konstelací, ale jen na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu a dary v ní obsažené.
Na to, abychom spatřili sami sebe a svůj potenciál a mohli vnitřně obejmout sami sebe s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak, z tohoto odstupu, totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

A k tomu krásně napomáhá právě tento specifický konstelační formát. Z pozice dospělého se totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího, které zastupují zástupci z řad účastníků semináře. Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z toho období – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč. Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní. A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.

Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli. Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.

KONTAKT

e-mail

petrape13@volny.cz

telefon

+420 731968319

ADRESA

Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK