seminář pro ženy: ženské archetypy z pohledu L.I.P.

Každá z nás, bez ohledu na náš věk, máme v sobě obsažené všechny ženské archetypy

Archetypy, s kterými pracuji já, jsou:

Panna, Milenka, Matka, Královna a Vědma.

Souvisejí jednak s obdobími, kterými procházíme během své životní cesty, tak jak rosteme a vyvíjíme se. Obdobími, která v sobě každé zahrnují určité ženské „zasvěcení“, protože přinášejí vždy něco nového, nějaký zásadní předěl. 

A zároveň jsou to „postavy“ (kvality, archetypy), které máme v sobě obsažené vždy, po celou dobu našeho života, i když biograficky jsme třeba danou životní fází ještě neprošly. Jsou totiž spojené s naším ženským menstruačním cyklem, a tak každá žena, která již menstruuje, má v sobě obsažené všechny tyto kvality.

A tento vnitřní „tým archetypů“ vypadá u každé z nás trošku jinak, úplně jedinečně.

Chceš se podívat, jak je na tom Matka v tobě?

Jak ji můžeš žít, i když třeba sama nemáš děti?

Umíš dát prostor své Milence a nechat se jí vyživit a inspirovat, i když jsi třeba ženou v menopauze?

Jak moc dokážeš naslouchat hluboké moudrosti své Vědmy?

Umíš se napojit na svobodnou, hravou a nevinnou Pannu v sobě?

Jakou má každá z těch tvých ŽEN barvu, odstín, kvalitu?

Budeme používat základní strukturu konstelačního formátu LIP, kde si za jednotlivá období/archetypy vybereš zástupkyně z ostatních účastnic ve skupině.

A necháme každou promlouvat a ukázat ti, co ti nyní v tvém životě chce vyjevit, jaké má pro tebe poselství.

Uvidět jednotlivé aspekty svého Já, naslouchat jim a být s nimi v míru, je klíčem k našemu sebepřijetí, k sebe-lásce.

 

Více o Procesu životní integrace LIP, z něhož vycházím, se slovy jeho tvůrce dočtete níže.

Místo konání

Praha, Maitrea
Týnská ulička 1064, 110 00 Staré Město

Časový rámec

Začátek od 10:00 hod. a předpokládaný konec v 18:00 hod.

Kurzovné

1900,- Kč při platbě zálohy do 1.11., později 2400,-Kč. Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

Počet účastníků

Kapacita je 18 osob.
Z časových důvodů nemůžeme garantovat vlastní konstelaci každému účastníkovi. Zároveň se zpravidla dostane na každého, kdo je připraven a přeje si svůj proces. Mnozí účastníci sdílejí, že si často odnášejí mnohem více z rolí v konstelacích druhých.

Přihlášky

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 900,-Kč
na č.účtu: 188187646/0300. Doplatek je splatný v hotovosti na místě. 

Storno podmínky: Uhrazená záloha je nevratná. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která Vaši zálohu může v plné výši využít. Děkujeme za pochopení.

O procesu životní integrace

WILFRIED NELLES O PROCESU ŽIVOTNÍ INTEGRACE:

„Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.
Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).
To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.
U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.
Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.
Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.“
 

 

KONTAKT

e-mail

petrape13@volny.cz

telefon

+420 731968319

ADRESA

Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK