4. archetyp: královna 

 

Setkání je možno se zúčastnit jako samostatného semináře z volného cyklu Ženské archetypy v LIP.

Každá z nás, bez ohledu na náš věk, máme v sobě obsažené všechny základní ženské archetypy:

Pannu, Milenku, Matku, Královnu a Vědmu.

Souvisejí na jednu stranu s životními obdobími, kterými  během své životní cesty procházíme, tak jak rosteme a vyvíjíme se. Obdobími, která v sobě každé zahrnují určité ženské „zasvěcení“, protože přinášejí vždy něco nového, nějaký zásadní předěl a nové životní zkušenosti.

 

A zároveň jsou to „postavy“ (kvality, archetypy), které máme v sobě obsažené vždy, po celou dobu našeho života, i když biograficky jsme třeba danou životní fází ještě neprošly. Jsou totiž spojené s naším ženským menstruačním cyklem, a tak každá žena, která již menstruuje, má v sobě obsažené všechny tyto kvality.

A tento vnitřní „tým archetypů“ vypadá u každé z nás trošku jinak, úplně jedinečně.

Na základě našeho osobitého životního příběhu má každá z těchto našich vnitřních žen své jedinečné kvality, jedinečné zkušenosti.

U každé z nás došlo k onomu „zasvěcení“ – zásadnímu životnímu zlomu nebo velké výzvě, krizi – v jiném období, u jiného vnitřního archetypu.

A na to se společně budeme dívat: Budeme rozplétat staré příběhy a dívat se, která z tvých vnitřních žen potřebuje být od tebe nejvíc uznaná, uviděná. Neboť tehdy dělala vše nejlépe, jak uměla.

A už jenom toto vnitřní docenění a obejmutí této části je hluboce léčivé a zcelistvující.

Naší podstatou jako žen je totiž LÁSKA. A každá jsme do lásky byla životem samotným zasvěcena jiným způsobem, v jiném období, u jiného archetypu – některý z nás skrze mateřskou lásku, některá skrze mileneckou lásku, některá dokonce paradoxně skrze zneužití nebo jiné hluboké zranění a jeho správné uchopení. 

S touto linií a tímto pohledem se budeme spojovat: že vše v životě ženy je postupné stálé otevírání se do lásky. Ať už jakýmkoli způsobem.

Chceš se podívat, jaký je ten tvůj? Ta tvoje jedinečná forma ženské lásky? Chceš ji bytostně obejmout a tím i sebe sama jako ženu? 

Nechat staré příběhy a stará zranění za sebou? A přesto součástí sebe, jako pevnou základnu sebe sama a své sebe-hodnoty, o kterou se můžeš opřít?

Naše vlastní já si od nás nepřeje, abychom se mu snažili pomáhat tím, že mu budeme stále věrné a nedovolíme si jít dál a být šťastné.

Stejně tak si to nepřejí ani naše ženské předkyně, které měly třeba jako ženy těžký osud a ženství pro ně znamenalo plno bolesti: Jejich duše a jejich odkaz si nepřejí, abychom dál trpěly s nimi a dívaly se na svět jejich očima. jejich duši naopak vysvobodí, když „uvidí“, jak jejich zkušenost necháváme s láskou a úctou k jejich osudu u nich. S porozuměním, že ony tehdy neměly na vybranou.

Náš příběh je jiný. Pojďme se otočit PO proudu života – ke slunci a všechny stíny zůstanou za námi.

4. z cyklu setkání je věnováno archetypu Královny v nás.

Budeme se tedy jemně zaměřovat na energii životního období 5. stupně – zralé dospělosti – , kdy se dělíme o své dary. Se štědrostí královny rozdáváme a to, co rozdáváme, sklízíme. 

V kole roku tomuto období odpovídá podzimní rovnodennost – čas sklizně.

Tématy Královny jsou: Poslání, důstojnost, hojnost.

Sebe-hodnota, zralost, velkorysost, rovnováha, služba.

——–

Budeme pracovat se základní strukturou konstelačního formátu LIP, kde si za jednotlivá období/archetypy vybereš zástupkyně z ostatních účastnic ve skupině.

A necháme každou promlouvat a ukázat ti, co ti nyní v tvém životě chce vyjevit, jaké má pro tebe poselství.

Uvidět jednotlivé aspekty svého Já, naslouchat jim a být s nimi v míru, je klíčem k našemu sebepřijetí, k sebe-lásce.

 

Více o Procesu životní integrace LIP, z něhož vycházím, se slovy jeho tvůrce dočtete níže.

 

Datum

27. července 2024  10-18h

Místo konání

Maitrea: Týnská ulička 1064, 110 00 Staré Město

Kurzovné

2600,-Kč za setkání

Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

Počet účastníků

Kapacita je max. 16 žen.

Přihlášky

Setkání je možno se zúčastnit jako samostatného semináře z volného cyklu Ženské archetypy v LIP.

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 1000,-Kč na č.účtu: 188187646/0300.

Doplatek je splatný převodem nejpozději 1den před seminářem.

Storno podmínky: Uhrazená záloha je nevratná. Je ale přenosná: Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která Vaši zálohu může v plné výši využít. Děkujeme za pochopení.

 

O procesu životní integrace

WILFRIED NELLES O PROCESU ŽIVOTNÍ INTEGRACE:

„Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.
Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).
To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.
U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.
Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.
Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.“

 

KONTAKT

e-mail
petrape13@volny.cz
telefon
+420 731968319
ADRESA
Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK