svoboda, dospělost a jedinečnost

 

víkendový seminář procesu životní integrace L.I.P.

Naším nejhlubším přáním je stát se naplno tím, kým už od svého počátku jsme. 
Život do každého z nás vložil jedinečný potenciál, který nemá nic společného s naším původem, naší původní rodinou nebo genetikou. Potenciál, který je jen náš, který je naší bytostnou podstatou.
Je to jakési semínko, které touží plně vyrůst, rozvinout se, rozkvést a být žito.
Tak jako u stromu může jeho růst ovlivnit mnoho faktorů – jak vysoko nebo rovně vyroste, nakolik se bude muset přizpůsobit podmínkám. Ale dub bude vždycky dubem a bříza břízou – jakkoli vysokou, nízkou nebo křivolakou.

 

Stejně tak i my vždycky budeme můžeme být „jen“ tím, kým nás život zamýšlel, nikým jiným.
Když si to uvědomíme, může se nám nesmírně ulevit.
Že není potřeba o nic usilovat, snažit se někým stát.
Že stačí sám sobě ustoupit z cesty.
  
A já vás zvu na tuto cestu. Na cestu uvidění svých vlastních darů.
K tomuto uvidění nám může velmi pomoct konstelační formát Proces životní integrace LIP (německy Lebensintegrationsprozess = LIP), který rozvinul Wilfried Nelles už v roce 2011.
Z pozice dospělého se tu z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího – reprezentované zástupci.
Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to jsou čisté a ničím „nezkalené“ obrazy aspektů naší jedinečné esence. Uvidět se v tomto zrcadle duše je čirá radost.
 
Někdy může být nezbytné uvidět a uznat nejdříve ony překážky a výzvy, kterými „strom našeho života“ musel projít. Vnitřně je obejmout a přijmout do svého srdce jako nezbytnou součást cesty. Výzvy, které náš strom posílily, udělaly jej možná houževnatějším a odolnějším.  
Když si uvědomíme, že my už nyní nejsme v dané situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní a svobodní.
A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.
Náš celkový pohled je ale zaměřen  především dopředu – k tomu, co se v nás chce rozvíjet a kam nás život chce vést.
Díváme se, co k nám přichází z budoucnosti, z prostoru otevřenosti a nevědění.
Do této otevřenosti a neznámého vstupujeme na 4. stupni vývoje našeho vědomí – v dospělosti.
Právě tam se naše vědomí přesouvá od minulosti a danosti tradicí a skupinou (dětství) popř. rebelování proti tomu (dospívání a mládí) k otevřenosti a svobodě dospělosti. Zde vidíme, že jsme volní, a že odsud přestává život být pouhým opakováním minulosti a stává se otevřenou knihou, která se píše v Tady a Teď každým okamžikem čerstvě a nově.
Zároveň cítíme, že to nejsme my, kdo ji píše, ale spíše nasloucháme životu samotnému a necháváme se jím v každém okamžiku vést.
S jakými zadáními obvykle přicházíte?
– pocit zaseknutí v opakujících se nefunkčních vzorcích nebo emocích
– opakující se nebo zvláštní zdravotní symptom, medicína si neví rady
– touha více se spojit sám se sebou, „dosednout do sebe“
– přání vyjasnit si své místo v životě – partnerském nebo pracovním
– apod.
Co si můžete ze semináře odnést?
– novou perspektivu na svůj život a sebe sama
– uvidění a přijetí svých jedinečných darů
– vnitřní mír a usmíření se svou minulostí, jakkoli náročnou
– propuštění dětských dramat a role oběti
– novou radost a sílu do života, pocit vnitřního dospění      
Na semináři budeme pracovat především pomocí:

– Procesu životní integrace, tzv. LIP dle Wilfrieda Nellese

– dalších konstelačních formátů a rituálů, podle typu vašich zakázek

– malých cvičení a mini-konstelací ve skupinkách

– jemného pohybu a doteku

 

Místo konání

Praha, Maitrea
Týnská ulička 1064/6, 110 00 Staré Město

Časový rámec

Sobota: 10:00 – 18:00

Neděle: 10:00 – 18:00

Kurzovné

3800,- Kč při přihlášení a platbě zálohy do 1. 10., později 4200,-Kč.

Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

 

Počet účastníků

Max. kapacita je 16 lidí, aby byl zajišten dostatek prostoru a intimity pro všechny.

Přihlášky

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání platby 2000,-Kč
na č.účtu: 188187646/0300. 

Storno podmínky: Uhrazená platba je nevratná. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která vaší zálohu může využít.

 

O Procesu životní integrace slovy Wilfrieda Nellese:

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

KONTAKT

e-mail

petrape13@volny.cz

telefon

+420 731968319

ADRESA

Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK