receive yourself

 

víkendový seminář procesu životní integrace L.I.P.

Receive yourself – přijmi, obejmi sám sebe.

Veškerý vnitřní klid a osvobození vychází z přijetí, z receptivity.

Z pouhého uvidění toho, co je, a toho, co bylo.
Vše, co je, je v pořádku.
Všechny formy života, ty krásné i ty náročné, bolavé nebo zdánlivě „nepřípustné“ patří k životu.
Když je všechny uvidíme a procítíme, včetně těch náročných, dostaví se obrovský vnitřní mír.
Nic, žádná naše část nebo část naší minulosti se necítí popírána, odmítána.
Cítíme se celí, úplní a celiství. Vidíme totiž skutečnost – PRAVDU.
Teprve toto přitakání všem částem a formám sebe sama nám paradoxně dá svobodu a prostor být sami sebou.
Se všemi takzvanými stíny, slabostmi a nedokonalostmi.
Uvidění skutečnosti totiž přináší sílu a uvolňuje cestu naší jedinečnosti.
To je to, co nazývám přijetí a obejmutí sebe sama – RECEIVING YOURSELF.
Na to, abychom spatřili své dary a mohli vnitřně obejmout sami sebe, s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.
A k tomu krásně napomáhá právě tento SPECIFICKÝ KONSTELAČNÍ FORMÁT: PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE (německy Lebensintegrationsprozess = LIP).
Z pozice dospělého se tu totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího – reprezentované zástupci.
Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z té doby – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč.
Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní.
A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.
Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.
Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.
Na semináři budeme pracovat především pomocí:

– Procesu životní integrace, tzv. LIP dle Wilfrieda Nellese

– dalších konstelačních formátů a rituálů, podle typu vašich zakázek

– různých integračních a terapeutických technik, meditace a imaginace

– malých cvičení a mini-konstelací ve skupinkách

– jemného pohybu a doteku

 

Místo konání

Praha, Maitrea
Týnská ulička 1064/6, 110 00 Staré Město

Časový rámec

Sobota: 10:00 – 18:00, Neděle: 10:00 – 16:00

Kurzovné

3200,- Kč při platbě zálohy do 20. 7., 3600,- Kč při platbě do 10. 8., později 3900,-Kč. Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

Počet účastníků

Kapacita je 18 lidí, aby byl zajišten dostatek prostoru a intimity pro všechny.

Přihlášky

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 2000,-Kč
na č.účtu: 188187646/0300. Doplatek je splatný v hotovosti na místě.

Storno podmínky: V případě zrušení účasti je záloha nevratná. Můžete za sebe poslat jinou osobu.

 

O procesu životní integrace slovy jeho tvůrce W. Nellese:

 

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).

To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

KONTAKT

e-mail
petrape13@volny.cz
telefon
+420 731968319
ADRESA
Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK