receive yourself 

 

víkendový seminář procesu životní integrace L.I.P.

Receive yourself – přijmi, obejmi sám sebe.

Veškerý vnitřní klid a osvobození vychází z přijetí, z receptivity.

Z pouhého uvidění toho, co je, a toho, co bylo.
Vše, co je, je v pořádku.
Všechny formy života, ty krásné i ty náročné, bolavé nebo zdánlivě „nepřípustné“ patří k životu.
Když je všechny uvidíme a procítíme, včetně těch náročných, dostaví se obrovský vnitřní mír.
Nic, žádná naše část nebo část naší minulosti se necítí popírána, odmítána.
Cítíme se celí, úplní a celiství. Vidíme totiž skutečnost – PRAVDU.
Teprve toto přitakání všem částem a formám sebe sama nám paradoxně dá svobodu a prostor být sami sebou.
Se všemi takzvanými stíny, slabostmi a nedokonalostmi.
Uvidění skutečnosti totiž přináší sílu a uvolňuje cestu naší jedinečnosti.
To je to, co nazývám přijetí a obejmutí sebe sama – RECEIVING YOURSELF.
 
 
Na to, abychom spatřili své dary a mohli vnitřně obejmout sami sebe, s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.
A k tomu krásně napomáhá právě tento SPECIFICKÝ KONSTELAČNÍ FORMÁT: PROCES ŽIVOTNÍ INTEGRACE (německy Lebensintegrationsprozess = LIP).
Z pozice dospělého se tu totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího – reprezentované zástupci.
Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z té doby – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč.
Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní.
A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.
 
 
Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.
Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.
 
 
Na semináři budeme pracovat především pomocí:

– Procesu životní integrace, tzv. LIP dle Wilfrieda Nellese

– dalších konstelačních formátů a rituálů, podle typu vašich zakázek

– různých integračních a terapeutických technik, meditace a imaginace

– malých cvičení a mini-konstelací ve skupinkách

– jemného pohybu a doteku

 

 

Místo konání

Praha, Maitrea
Týnská ulička 1064/6, 110 00 Staré Město

Časový rámec

Sobota: 10:00 – 18:00, Neděle: 10:00 – 16:00

Kurzovné

3200,- Kč při platbě zálohy do 20. 7., 3600,- Kč při platbě do 16. 8., později 3900,-Kč. Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

Počet účastníků

Kapacita je 18 lidí, aby byl zajišten dostatek prostoru a intimity pro všechny.

Přihlášky

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 2000,-Kč
na č.účtu: 188187646/0300. Doplatek je splatný v hotovosti na místě.

Storno podmínky: Uhrazená záloha je nevratná. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která vaší zálohu může využít. 

O procesu životní integrace

Proces životní integrace (Lebensintegrationsprozess = LIP) je nový konstelační formát, jehož autorem je Wilfried Nelles.
Tento formát propojuje metodu zastupování dle B. Hellingera s modelem stupňů vědomí v životě dle W. Nellese. Pozornost tu není zaměřena na vztahy s druhými lidmi tak jako u rodinných konstelací, ale jen na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu a dary v ní obsažené.
Na to, abychom spatřili sami sebe a svůj potenciál a mohli vnitřně obejmout sami sebe s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně v dospělém vědomí. Jen tak, z tohoto odstupu, totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

A k tomu krásně napomáhá právě tento specifický konstelační formát. Z pozice dospělého se totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího, které zastupují zástupci z řad účastníků semináře. Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to může být nejdříve něco těžkého a náročného z toho období – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč. Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní. A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.

Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli. Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.

KONTAKT

e-mail

petrape13@volny.cz

telefon

+420 731968319

ADRESA

Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK