Individuální konzultace

Při individuálních konzultacích je možnost nahlédnout do daného problému či tématu do hloubky – klient má komfort času a prostoru pouze pro sebe a mé veškeré pozornosti. Zároveň je zde zaručen intimní prostor, a tak jsou individuální konzultace obzvlášť hodné pro ty, kdo cítí určitý ostych otevírat některá témata před druhými na semináři. Zároveň se díky intenzivněji zaměřené individuální práci také zvyšuje efektivita a rychlost účinku.

Při individuálních konzultacích pracuji formou rozhovoru a následné individuální konstelace, případně vedené meditace/imaginace.

V úvodním rozhovoru klient nastíní téma, které chce řešit, a své pocity a postoje s ním spojené. V následné individuální konstelaci, kde intuitivně pracuji formou zastupování jako v klasických konstelacích, hledáme cestu k řešení. Pracuji zde jak formou „klasické“ konstelace, tak formou procesu životní integrace (viz stránka Semináře konstelací)

Cena osobní individuální konzultace: 1500,-Kč / 90 minut

Cena individuální konzultace přes skype/zoom: 1300,-Kč / 90 minut

Objednávky: na telefonu 731 968 319, nebo mailu petrape13@volny.cz

Konzultace probíhají v LIBERCI nebo v PRAZE.