Vlastním barvám vstříc – seminář LIP

s rituálem Podzimní rovnodennosti

L.I.P. – proces životní integrace (Life integration process)

Ráda podporuji lidi v tom, aby se postavili na své místo v Božím řádu, aby uviděli své dary – a vyšli vstříc svým vlastním barvám, které tu jsou už od našeho narození.

 

Na to, abychom své dary mohli spatřit a dokázali vnitřně obejmout sami sebe, s celou svojí minulostí a životním příběhem, je potřeba, abychom byli vnitřně ve svém dospělém vědomí. Jen tak totiž můžeme opravdu uvidět sami sebe.

 

A k tomu krásně napomáhá právě tento specifický konstelační formát Proces životní integrace – LIP.

Z pozice dospělého se totiž z odstupu díváme na svá mladší JÁ: dítě v děloze, dítě v rodině a dospívajícího.

Mají v konstelaci pevné místo, a my se jen díváme na to, co je potřeba uvidět – někdy to je rovnou obraz naší jedinečné bytostné kvality, naší esence. Té může někdy stát v cestě ještě něco těžkého a náročného z dané minulosti, co ještě potřebujeme naplno uznat a uvidět – ale tím, že stojíme na pozici dospělého, jsme zazdrojovaní: jsme v Tady a Teď, tedy jsme schopni uvidět onu událost nebo zranění s odstupu, dovolit třeba ještě pocity, které tehdy nemohly proudit, a hlavně uvidět, že už je to pryč.

Ohrožení pominulo, my už jsme jinde. Když si tohle do morku kostí uvědomíme – že my už nejsme v té situaci, tedy nemusíme se chránit – jsme volní. A zároveň v hlubokém propojení se vším, čím jsme prošli a co nás formovalo a dalo rozvinout naší síle, odolnosti, hloubce a důstojnosti.

Jde o velmi klidný a nedramatický, ale velmi hluboký a často dojemný vnitřní proces. Dochází ke spontánnímu ocenění své svébytné životní cesty a spojení se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.

Někteří účastníci proces prožívají jako jakési zasvěcení do své vlastní bytostné esence.

 

Mnohé další problémy nebo výzvy, kterými v životě procházíme, se pak naším dosednutím do sebe a svého dospělého vědomí často vyřeší „samy od sebe“ – jen tím, že změníme perspektivu a sami sebe, svůj život a svět začneme vnímat z jiného místa uvnitř. 

 

 

Formát LIPu a model vývoje vědomí lze však velmi dobře použít i na širší škálu témat, která v životě řešíme. Od vlastního místa v životě, profesního směřování, přes zdravotní symptomy po vztahové a partnerské otázky.

U toho všeho lze skrze LIP nahlédnou vnitřní dynamiku, v níž se pohybujeme, a kterou si např. nevědomě způsobujeme utrpení.

Pomáhá nám zvědomit, na jaké úrovní vědomí se v dané oblasti, kterou řešíme, nacházíme a proč. Konstelace LIP vám pomůže uvidět, v jakém období svého života jste ve svém prožívání třeba zůstali uvízlí v minulosti a v určitých situacích tak reagujete z vědomí kojence, dítěte nebo dospívajícího. Uvidíte, že nyní jako dospělý už máte mnohem více možností jak reagovat a jste svobodní. A také zakusíte a pochopíte, jak z této identifikace se svým mladším Já vystoupit a usadit se vnitřně v dospělosti, zralosti a svobodě.

 

Co vám seminář může přinést?

– novou perspektivu na svůj život a sebe sama
– uvidění a přijetí svých jedinečných darů
– vnitřní mír a usmíření se svou minulostí, jakkoli bolestivou
– propuštění dětských dramat a role oběti
– novou radost a sílu do života, pocit vnitřního dospění

 

Více o Procesu životní integrace se dočtete níže na stránce.

 

Místo konání

Praha, Maitrea
Týnská ulička 1064, 110 00 Staré Město

Časový rámec

Začátek od 10:00 hod. a předpokládaný konec v 18:00 hod.

Kurzovné

2200,- Kč při platbě zálohy do 31.8., později 2500,-Kč. Příspěvek zahrnuje kurzovné, pronájem prostor a drobné občerstvení.

Přihlášky

Mailem na petrape13@volny.cz
Vaše přihláška je platná a místo rezervováno až po zaslání zálohy 1000,-Kč
na č.účtu: 188187646/0300.

Doplatek je splatný v hotovosti na místě. 

Doplňující informace

Z časových důvodů nemůžeme garantovat vlastní konstelaci každému účastníkovi. Zároveň se zpravidla dostane na každého, kdo je připraven a přeje si svůj proces. Mnozí účastníci sdílejí, že si často odnášejí mnohem více z rolí v konstelacích druhých.

Storno podmínky: Uhrazená záloha je nevratná. Můžete za sebe ale poslat jinou osobu, která Vaši zálohu může v plné výši využít. Děkujeme za pochopení.

 

O procesu životní integrace slovy jeho tvůrce

WILFRIED NELLES O PROCESU ŽIVOTNÍ INTEGRACE:

Proces životní integrace (německy Lebens-Integrations-Prozess = LIP) je z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.
Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).
To je vnější forma. Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována. Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.
U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.
Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.
Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.“

 

KONTAKT

e-mail
petrape13@volny.cz
telefon
+420 731968319
ADRESA
Mgr. Petra Pejchalová
Musilova 37
586 01 Jihlava
IČO: 74569660

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK