Semináře konstelací

konstelaceVedu jak večerní, tak celodenní semináře, v současné době v Praze a v Jihlavě.

Obvykle jsou zaměřeny na určité konkrétní téma – např. lásku a vztahy, návrat ke své vnitřní podstatě, apod.

V případě účasti zahraničních účastníků posytuji i současné tlumočení do AJ nebo NJ.

Pracuji formou:

Životních konstelací – nezaměřuji se již tolik na původní rodinný systém, není-li to v daném případě vysloveně nutné, ale pracuji především s tím, co je pro klienta aktuální právě teď, jaký krok má učinit teď.

Procesu životní integrace, což je unikátní konstelační formát, jehož autorem je Wilfried Nelles, a k jehož používání mám autorizaci. Není zaměřený na vztahy s druhými lidmi tak jako klasické konstelace, ale výhradně na klienta samotného, na jeho jedinečnou životní cestu. Pomocí zástupců se zde díváme na jednotlivé etapy klientova života (prenatální období, dětství, dospívání), přičemž klient sám stojí na pozici dospělého a integruje tyto své vnitřní části (nenarozené dítě, dítě, dospívajícího) a vše, čím tyto části v danou dobu procházely, do sebe. Jde o velmi klidný, ale velmi hluboký vnitřní proces, v němž se spojujeme se svou nejpůvodnější vnitřní podstatou, se svou jedinečnou misí, s níž jsme sem přišli.

Na seminářích bývá omezený počet účastníků, aby byl zajištěn dostatek prostoru a času pro všechny účastníky, a také pocit určité intimity a důvěrnosti napomáhající otevřít se vnitřním procesům.