O mně


Provázím ženy a muže na cestě sebepoznání a osobního rozvoje. Pracuji formou seminářů a individuálních sezení, převážně technikou konstelací / individuálních konstelací doplněnou prácí s tělem a meditačními technikami.

Vzděláním a původní profesí jsem tlumočnice a překladatelka. Na své vlastní cestě seberozvoje a při tlumočnické práci jsem poznala mnoho metod osobního rozvoje, terapie a meditací a seznámila se s řadou skvělých učitelů a terapeutů.

Někteří z nich se stali mými přáteli a trvale s nimi spolupracuji jako organizátorka jejich seminářů v ČR – s Wilfriedem Nellesem, nebo jako tlumočnice – s Johnem Hawkenem, Alanem Lowenem, Andrew Barnesem, Mahasatvaa Ma Anand Saritou. Jako tlumočnice jsem se také osobně setkala s renomovaným německým lékařem-psychosomatikem Rüdigerem Dahlkem.

Za svého nejdůležitějšího učitele v oblasti terapie a konstelační práce považuji Wilfrieda Nellese, s nímž spolupracuji již od r. 2008. Od roku 2010 přináším jeho práci aktivně do ČR – organizuji, asistuji a tlumočím jeho semináře a výcviky a rovněž překládám jeho knihy do češtiny. V roce 2017 jsme spolu s Janem Pešičkou a nakladatelem našich knih Jiřím Ježkem založili partnerský český Nelles Institut ČR, který spolupracuje s německým Nelles Institutem W. Nellese a jeho syna Malteho. Více viz www.wilfried-nelles.cz.

Konstelace pro mě, se svým darem a schopností propojit nás s našimi kořeny, umožnit nám usazení se do těla a spočinutí v samém středu svého bytí, zůstávají tou nejinspirativnější a nejúčinnější terapeutickou metodou. Tak, jak je chápu a používám, pomáhají člověku uvolnit se a doslova se položit do náruče života přesně tak, jak je. S pochopením a důvěrou, že vše v našem životě se stalo a děje přesně tak, jak má. V životě totiž vše roste samo, právě tak jako tráva, jak říkával už Osho.

Jednou z mých vášní je práce s tématem lásky, vztahů, sexuality a intimity. Ráda provázím jednotlivce i páry na cestě k otevření se důvěře, plnému prožitku sexuality a oddání se lásce.

Mými dary, kterými klientům pomáhám k uvolnění a otevření se životu a tomu, co je, je má empatie, hluboká intuice a schopnost soucítění a přijetí.

Přestože se nyní věnuji provázení na cestě sebepoznání, i nadále se částečně věnuji tlumočení z němčiny a angličtiny. O mé tlumočnické praxi a referencích se více dozvíte zde >>

Celý příběh mého života >>