ŽIVOT SE DĚJE vs. STRESUJÍCÍ PŘEDSTAVA, ŽE ŽIVOT TVOŘÍME MY

Stále víc ve mně v poslední době dosedá osvobozující uvědomění, že život a růst se dějí samy. Kamkoli se podívám, vidím, že vše v životě roste samo, a tím pádem i já. Já sama jsem se nestvořila, jak bych se tedy mohla vůbec domnívat, že bych si svůj život a to, jak (i vnitřně) rostu, mohla řídit sama. Nejen, že jsem se nezplodila, ani jsem se neporodila (a i mí rodiče tu byli jen ve službě životu), natož abych bývala mohla řídit, do jaké tělesné výšky vyrostu, jaké mi narostou vlasy, či jakou budu mít barvu očí.
Je pozoruhodné, že co se vnitřního růstu týče, vnímáme to, především v současném moderním kolektivním vědomí, jinak. Domníváme se, že pro náš vnitřní růst můžeme, máme něco dělat, že ho musíme zkrátka nějak řídit, mít ho pod kontrolou. A to nejen náš růst, ale i to, jak se celý život děje. Domníváme se, že na něm potřebujeme nějak pracovat, že o něm můžeme, máme, ba dokonce musíme rozhodovat, že si ho můžeme „nadesignovat“ jako třeba projekt na dům. Napadlo vás někdy, že si tím vytváříme neskutečný stres?
Napadlo vás někdy, že i když nebudete „pracovat“ na své osobní vizi, na svých záměrech či afirmacích, váš život přesto půjde dál, a to dokonce naprosto správně pro vás?
Nejdůležitější věci v životě – narození, láska, konec lásky, důležitá pracovní setkání a příležitosti, otěhotnění, smrt,… – se totiž stanou samy.
Když se uvolníme do náruče života, tak jak se nám děje, a přijmeme i jeho přirozená omezení, možná nám zbyde mnohem více času a energie na to, prostě ten život skutečně ŽÍT a nejen o něm přemýšlet a snažit se ho násilím vměstnat do našich představ 🙂

0 comments on “ŽIVOT SE DĚJE vs. STRESUJÍCÍ PŘEDSTAVA, ŽE ŽIVOT TVOŘÍME MYAdd yours →

Napsat komentář